SIKKERHED

Kroppen udsættes for påvirkning og belastning fra køretøjets vibrationer

Lad os foretage en måling og udarbejde en vejledning til, hvordan jeres virksomhed kan sikre medarbejderne et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Helkropsvibrationer ødelægger helbreddet

 

Helkropsvibrationer er den påvirkning af førere af maskiner, som opstår på grund af kørsel på ujævnt underlag - eller maskinens opbygning.

 

Rystelserne går gennem sædet til kroppen og kan give skader og smerter i lænden. Både kraftigt vibrerende køretøjer, der bruges i kort tid, og mindre kraftigt vibrerende køretøjer, der bruges i længere tid, kan give skader.

 

Arbejdstilsynet har udstedt regulativer omkring helkropsvibrationer, for så vidt angår maksimal daglig dosis, samt strafferamme for virksomhedsledere og -ejere ved overtrædelse af disse regulativer.

 

Derfor er det vigtigt at få målt helkropsvibrationerne, og få udarbejdet forslag til ændringer enten i procedurer, underlag eller sæder.

 

Sådan foretages målingen

 

Testen foretages typisk over en almindelig 8 timers arbejdsdag ved at placere vibrationssensoren mellem føreren og førersædet.

 

Under målingen er denne sensor i blue-tooth forbindelse med en optageenhed, der er anbragt på køretøjet. På denne måde registres vibrationer og stød i både den horisontale som vertikale retning.

 

Når målingen er afsluttet, bliver optagelserne overført til vores specielle softwareprogram, og resultatet kan vises på en graf.

 

Herefter udarbejder vi en rapport med forslag til hvordan jeres virksomhed kan nedbringe værdien af den samlede vibrationspåvirkning.

GRAFISK PRÆSENTATION

 

Sådan ser en typisk måling ud optaget over en arbejdsdag på 8 timer. Klik på billedet for at få et bedre indblik.

 

Kontakt os for yderligere information.

NABOMA Seating Solutions - Kirkegade 99, 9460 Brovst - Tlf. + 45 20516322 - Email njv@naboma.co